Category Archives: Press Releases

Δελτίο Τύπου

logo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Κυριακη, 3 Αυγούστου 2014

Ο όμιλος Le Grand, δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού από το 1985 και συνεργάζεται με δεκάδες tour operators τόσο από την Δυτικη Ευρωπη όσο και από τη Ρωσια και τις λοιπές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται  απρόσκοπτα η λειτουργία του ομίλου μας σε όλους τους σταθμούς που δραστηριοποιούμεθα ως όμιλος, δηλαδή Κρήτη, Ρόδο, Κω, Κέρκυρα, Σαντορίνη, Αθήνα,  παρά το δυσάρεστο γεγονός της απρόσμενης και απρόβλεπτης πτώχευσης του συνεργάτη μας Labirint Travel.

Οι πελάτες του Labirint που έχουν εξυπηρετηθεί από εμάς στην Ελλάδα , μέχρι 01/08, την ημερομηνία πριν της ανακοίνωση της πτώχευσης, βρίσκονται όλοι στα ξενοδοχεία τους, τα οποία έχουν πληρωθεί από τον όμιλο Le Grand , ανεξάρτητα από το εάν το Labirint έχει προβεί στην πληρωμή . Οι πελάτες που έφτασαν από 02/08 πρέπει να καλύψουν το κόστος της διαμονής τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Οι πελάτες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι που είχαν κλείσει μέσω Labirint , μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας , προκειμένου να κλείσουν εκ νέου τις διακοπές τους, προς αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, καθότι  η συνεργασία μας  με τα ξενοδοχεία συνεχίζεται .

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι

Για Κρήτη: crete@legrandtravel.gr υποψιν κα Μαρια Μελιδονιοτη
Για Ρόδο: rodos@legrandtravel.gr υποψιν κα Τατιανα Τισεν
Για Κως: kos@legrandtravel.gr υποψιν κα Ποπη Καλημερη
Για Σαντορίνη: santorini@legrandtravel.gr υποψην κα Αριστεα Βραχνακη
Για Κέρκυρα: corfu@legrandtravel.gr υποψην κα Φλωρα Φραγκιουδάκη
Για Αθηνα: athens@legrandtravel.gr υποψην κα Θάλεια Χερέτη
Για γενικές πληροφορίες: head-sales@legrandtravel.gr υποψιν κα Ιρινα Μαντιαροβα

Φυσικά δεν κρύβουμε τη θλίψη μας για αυτήν την κατάληξη ενός εξαίρετου και ιστορικού  συνεργάτη, συνοδοιπόρου τα τελευταία 10 χρόνια, που χάραξε με χρυσά γράμματα τα βήματά του και επιτέλεσε πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί μας στην ανάπτυξη της Ρωσικής αγοράς προς την Ελλάδα.

 

Εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας.
Μετά Τιμής
Φωτούλα Σαπουνάκη
Le Grand Group of Companies

Κατεβάστε το σε PDF

Press release

Le Grand Logo

Press Release

Sunday, August 03, 2014

Le Grand Group of Companies is engaged in tourism industry since 1985 and collaborates with many Tour Operators from both the Western Europe as well as from Russia and all the countries of the former Soviet Union.

We inform you that we continue uninterrupted the operation of our Group of Companies in all stations that we operate as a Group, i.e. Crete, Rhodes, Kos, Corfu, Santorini, Athens, despite the unfortunate incident of an unexpected and unforeseen bankruptcy of our partner Labirint Travel.

The guests of Labirint who have been served from us in Greece, until August, 1st , before the date of the announcement of bankruptcy, are accommodated all in their hotels, which are paid by Le Grand Group of Companies, regardless if our Company has received the relevant settlement by Labirint. The tourists who arrived as from August,2nd, have to cover the cost of their accommodation.

Those guests who wish to accomplish their trip that have booked through Labirint, can communicate with our Company in order to re-book again their vacation and avoid unnecessary grief, as our co-operation with the hotels is continued.

All requests to be received will be handled by our Head office in Crete as follows:

For Crete: crete@legrandtravel.gr and care of Maria Melidonioti
For Rhodes: rodos@legrandtravel.gr and care of Tatiana Tissen
For Kos: kos@legrandtravel.gr and care of Popi Kalimeri
For Santorini: santorini@legrandtravel.gr and care of Aristea Vrachnaki (any Zante requests will also be handled by Aristea Vrachnaki)
For Corfu: corfu@legrandtravel.gr and care of Flora Fragioudaki
For Athens: athens@legrandtravel.gr and care of Thalia Chereti
For any general queries: head-sales@legrandtravel.gr and care of Irina Madyarova

Of course, we do not hide our sorrow for this ending of a splendid and historic partner, fellow partner for the last 10 years, which paved with gold letters its footsteps and has accomplished a leading role along with us in the development of the Russian market to Greece.

We still continue our activity.
Sincerely,
Fotoula Sapounaki
Le Grand Group of Companies

Download in PDF

ПРЕСС РЕЛИЗ

logo

 ПРЕСС РЕЛИЗ

Суббота, 2 августа 2014 г.

Le Grand Group of Companies работает в туристической сфере с 1985 года, и сотрудничает со многими туроператорскими компаниями как из Западной Европы, так и со стран-членов бывшего Советского Союза.

Мы продолжаем непрерывное сотрудничество с партнерами  нашей Группы компаний на всех направлениях, где представлены наши офиса, а именно : Крит, Родос,Кос, Корфу, Санторини и Афины, не смотря на  прецедент неожиданного и непредвиденного банкротства нашего  партнера компании «Лабиринт».

Клиенты компании «Лабиринт», которые обслуживаются нами в Греции, вплоть до 1 Августа включительно, до дня обьявления банкротства, размещены в отелях, оплаченных компанией Le Grand вне зависимости от получения оплаты от компании «Лабиринт». Иуристы, прибывшие 2 Августа и позже, должны покрыть стоимость своих наземных услуг.

Если Клиенты хотят все же совершить поездку в Грецию по забронированным ранее турам, они могут связаться с нами либо через свои агентства, либо напрямую, так как мы продолжаем наше сотрудничество со всеми отелями. Со своей стороны мы предложим максимально выгодные условия для бронирования, чтобы минимизировать дополнительные расходы со стороны туристов.

Все запросы, которые будут получены, будут обработаны нашими офисами:

О. Крит  : crete@legrandtravel.gr  Мария Мелидониоти
О. Родос : rodos@legrandtravel.gr  Татьяна Тиссен
О. Кос : kos@legrandtravel.gr Попи Калимери
О. Санторини /о. Закинф : santorini@legrandtravel.gr  Аристея Враханаки
О. Корфу : corfu@legrandtravel.gr  Флора Фрагиодаки
Афины : athens@legrandtravel.gr Талия Херети
По всем общим вопросам : head-sales@legrandtravel.gr Ирина Мадьярова

 

Конечно, мы не можем скрыть наше глубочайшее сожаление в связи с уходом с рынка нашего исторического, дружественного Партнера на протяжении последних 8 лет, прошедшего с нами по стопам сложного пути развития Греческого направления на Российском рынке.

Мы продолжаем свою деятельность.

С уважением,
ФотулаСапунаки
Le Grand Group of Companies

Загрузите файл PD